DEVA’dan OHAL KHK’si aksiyon planı: Hakkında soruşturma olmayanlar misyona iade edilecek

ANKARA – Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, iktidarının birinci 90 ve 360’ncı gününde iktisat, tarım, toplumsal siyasetler, dijitalleşme, bayan hakları ve mahallî idareler üzere pek çok alanda gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği çalışmalarını kamuoyu ile paylaştığı hareket planlarından sekizincisini gerçekleştirdi.

DEVA Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda 18 unsurluk ‘OHAL KHK’leriyle ihraçlar ve ceza yargılamaları mağduriyetlerine ait hareket planı’ açıklandı.

DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan’ın da katıldığı toplantıda Hukuk ve Adalet Siyasetleri Lideri Mustafa Yeneroğlu, sunum yaptı.

‘BUGÜN OHAL KHK’LARIYLA İHRAÇ EDİLEN VATANDAŞLARIN HAKLARINI KONUŞACAĞIZ’

Lansman toplantısında konuşan Ali Babcan, 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen darbe teşebbüsüne vurgu yaparak, “Bugün, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde OHAL KHK’larıyla ihraç edilen vatandaşlarımızın haklarını konuşacağız. Darbe teşebbüsünün akabinde açılan silahlı terör örgütü üyeliği soruşturmalarındaki adaletsizlikleri gidermeyi konuşacağız” dedi.

‘15 TEMMUZ GECESİ BİR TİYATRO OYNANMADI’

15 Temmuz gecesi milletin onurlu bir direniş sergilediğini, lakin darbe teşebbüsünü bozguna uğratsa da Türkiye’nin istikametini demokrasiye dönmediğini vurgulayan Babacan, şunları söyledi:

“15 Temmuz gecesi tiyatro falan oynanmadı. Aklını FETÖ’ye kiraya vermiş bir küme darbeci, demokrasimizi yok etmeye kalkıştı. Sonra demokratik hukuk devleti iktidar eliyle yok edilmeye başlandı. İktidar ise bu sahiplenmeyi kendi vahim yanlışlarına sahip çıkmak olarak istismar etti. OHAL şartlarında yapılan bir referandum ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de gelince demokrasi yeterlice yara aldı. Bir sürü insan OHAL KHK’ları ile haklarında yargı kararı olmadan kamudan ihraç edildi. Hava puslu olunca fırsatçılık yapanlara gün doğdu. OHAL devrinde at izini it izine karıştıran fırsatçıların tamamı Beştepe’den güç aldı. Bir hukuk devletinde, hakkın izi hiçbir yere karışmaz. Hukukun üstünlüğü varsa hak izini kaybetmez.”

‘GÖREVE İADE EDECEĞİZ’

AK Parti ve MHP ittifakını “otoriter ittifak” olarak nitelendirerek, “Ülkemizi kahrın ve zulmün ülkesi yaptılar. KHK’yla işinden edilen insanların hayatı herkesin gözü önünde mahvedildi” diyen Babacan, şöyle devam etti: “Aileleriyle birlikte yokluğa ve dışlanmaya mahkûm edildiler. Bu, bir hukuk devleti için ağır bir utanç tablosudur. Çok yakında bu devleti biz yöneteceğiz. Herkes şuna emin olsun: Bu devirde yaşatılan hiçbir zulme sessiz kalmayacağız. DEVA Partisi iktidarında kimse etnisitesi, lisanı, inancı, ömür biçimi, ideolojisi, kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğramayacak. Kimse kayırılmayacak. Hakkında soruşturma yahut kovuşturma olmayanları, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilenleri ve beraat kararı alanları KHK ile ihraç edildikleri kamu misyonlarına iade edeceğiz. Öbür hiçbir şeye bakmayacağız. İşlerine kaldıkları yerden motamot başlayacaklar. Kamu tertibi ve ulusal güvenlikle direkt bağlı kurumlarda misyon yaptıktan sonra ihraç edilenler yönetimin kendilerine uygun göreceği bir vazifeye başlayacaklar” halinde konuştu.

KHK’Lİ: KENDİ MESELELERİMİZİ KENDİMİZ ANLATMAK İSTİYORUZ

Babacan, konuşmasını tamamladıktan sonra salonda bulunan bir kişi “Ben KHK’lıyım ve kendi sıkıntılarımızı kendimiz anlatmak istiyoruz” dedi. Babacan ise bu kelamlara karşılık, “Haklı iken haksız duruma düşmeyin. Sabırsızsınız. Nizam içinde kural içinde bu toplantıyı yapmak gerekiyor” cevabını verdi.

18 UNSURLUK AKSİYON PLANI AÇIKLANDI

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, OHAL KHK’sı ile ihraç edilenlere ait hazırladıkları üç ana başlık ve 18 unsurdan oluşan hareket planını açıkladı.

Aksiyon Planı; OHAL KHK’leriyle ihraçlara ait tahlil teklifleri, KHK’lerin toplumsal hayata ve özel dala yansıyan sonuçları için tahlil teklifleri ve ceza yargılamalarına ait teklifler olarak üç ana başlıktan oluşuyor. Hareket Planı’ndaki unsurlar şu halde:

KURAL 1) Direkt İade

Direkt iade kapsamında hakkında soruşturma yahut kovuşturma olmayanlar ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yahut beraat kararı verilen bireyleri; emsallerinin ulaştığı derece- kademeler ile rütbe ve kıdem durumları dikkate alınarak, en son bulundukları kamu misyonuna direkt iade edeceğiz.

‘İDARENİN UYGUN GÖRECEĞİ BİR GÖREV’

KURAL 2) İlgili Yönetimin Uygun Göreceği Bir Misyona İade

Eski takımlarına atanmaları fiilen ya da hukuken imkânsız olanlar ile kamu nizamı ve ulusal güvenliğe ait direkt vazife ifa eden kurumlar bünyesinde vazife yapmış bireyler; mükteseplerine uygun takım ve dereceleri ile mali özlük haklarını korumak kuralıyla ilgili yönetimin uygun göreceği bir vazifeye başlamasını sağlayacağız. ,

* Makul kurallarda erken emeklilik tesis edilebilecektir.

* Kararlara karşı yargı yolu açık olacaktır.

İADE-İ PRESTİJ İÇİN BEŞ TAHLİL

-OHAL KHK’ları ile ihraç edilenlerin iade-i prestiji için beş tahlil ise şu formda açıklandı:

Kamu misyonuna iade edilen şahısların;

????Göreve ve unvana bağlı her türlü yasal, mâli ve toplumsal haklarını, geriye de tesirli biçimde iade edeceğiz.
???? Haklarındaki yaptırım, önlem yahut diğer isimlerle tesis edilmiş olan bütün kısıtlamaları kaldıracağız.
????İsimlerinin yer aldığı OHAL KHK listeleri yahut öteki listeleri Resmî Gazete’den, haklarındaki kayıtları ise bütün kurum ve kuruluşların kayıtlarından sileceğiz.
???? Muhakkak kurallarda, isteklerine bağlı olarak ilgili kurumun coğrafik teşkilatlanmasının mümkün olması kaidesiyle yaşadıkları kentte vazifeye başlama imkânı tanıyacağız.
???? OHAL düzenlemelerinin sebep ve tesiriyle vücudu ve ruhi ziyana uğrayan mağdurlar ile direkt ya da dolaylı etkilenen yakınları için, sıhhi ve toplumsal rehabilitasyon imkanları sağlayacağız.

‘OHAL KURULU KAPATILACAK, 7075 SAYILI KANUN İLGA EDİLECEK’

OHAL’in Kalıcı Tesirlerinin Kaldırılması

???? Harika Hâl Süreçleri İnceleme Komitesi’ni kapatarak, 7075 sayılı Kanunu ilga (ortadan kaldırmak) edeceğiz.

???? Kamu vazifelilerinin direkt ihraç edilmelerine imkân tanıyan 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin süreksiz 35. hususunu ilga edeceğiz.

Devam Eden Soruşturma ve Kovuşturmalarda İade

???? Kanun yürürlüğe girdikten sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ya da beraat kararı verilen bireyleri de belirlediğimiz temellere nazaran vazifelerine iade edeceğiz.

KHK’lilerin ve Yakınlarının Maruz Kaldığı Problemler

???? Yakınları ile birlikte maruz kaldıkları hak kayıplarına ve hak ihlallerine son vereceğiz.

???? Kamu vazifesinden ihraç edilen veya da OHAL KHK’ları ile kapatılan özel kurumlarda çalışan şahısların özel bölümde çalışmalarının önündeki yasal ve fiili manileri ortadan kaldıracağız.

???? Çalışma lisansı/ruhsatı/izin evrakı ve gibisi çalışma dokümanları iptal edilen, mesleklerini yapmaları engellenen bireylerin bu tıp evraklarını kayıtsız ve koşulsuz olarak iade edeceğiz.

???? Yakınlarının KHK’lı olmasından ötürü güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması raporlarının olumsuz sonuçlanmasından doğan mağduriyetleri gidereceğiz.

????Yurt dışına çıkma özgürlüğünün sırf hata soruşturması ve kovuşturması sebebiyle ve hakim kararıyla yasaklanabileceğini belirten Anayasal kuralı ihlal eden mevzuat kararlarına ve uygulamalarına son vereceğiz.

Terör Örgütü Üyeliği ve Terör Örgütüne Yardım Etme Cürümlerinden Yaşanan Mağduriyetler

1. Darbe teşebbüsü ile hiçbir ilgisi bulunmayan,
2. Örgütün niteliğini bilmeyen,
3. Silahlı terör örgütüne üye olma kastı olmadığı halde;
???? Hukuka ters halde haklarında mahkûmiyet kararı verilmiş bireylerin, yine yargılanmasını sağlayıp haksızlıkları sonlandıracağız.
????Soruşturması yahut kovuşturması devam eden şahıslar hakkında da bu temellere nazaran hareket edilmesini sağlayıp haksızlıklara son vereceğiz.
???? Haklarında kararın açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen bireyler için ise talep üzerine Kanun Faydasına Bozma yolunu açacağız. Kanun Faydasına Bozma yolunda, kararın açıklanmasının geri bırakılması kararının temel açısından incelenmesinin önünü açarak sonucunda da üstte belirtilen temellere nazaran hareket edilmesini sağlayacağız.
???? Bireylerin fiilleri öbür bir hata teşkil ediyorsa, bu kabahatler bakımından yargılanmalarını temin edeceğiz.

4. Mutlaklaşan yargılamalarda; hakkında örgütle irtibatlı olarak 3713 sayılı Terörle Gayret Kanunu kapsamında öbür bir kabahatten mahkûmiyet kararı kurulmamış olan,
5. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalarda ise örgütle temaslı olarak 3713 sayılı Terörle Uğraş Kanunu kapsamında diğer bir cürüm isnadında bulunulmayan, (Silahlı terör örgütü üyeliği ve silahlı terör örgütüne yardım etme hatası ile 3713 sayılı Terörle Çaba Kanunu’nun 6’ncı hususunda (üçüncü fıkra hariç) açıklama ve yayınlama, 7’nci hususunun ikinci ilâ dördüncü fıkralarında tanımlanan terör örgütünün propagandası, 2911 sayılı Toplantı ve Şov Yürüyüşleri Hakkında Kanunun 28’inci hususunun birinci fıkrasında tanımlanan kanuna muhalif toplantı ve şov yürüyüşüne katılma kabahatlerinden cezai soruşturma ve kovuşturması devam edenler ile cezası katılaşan bireylerdir.)

????Hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ya da beraat kararı verilen bireyleri de belirlediğimiz asıllara nazaran misyonlarına iade edeceğiz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.