Korkut Cet Üniversitesi en az 60 KPSS puan ile işçi alımı yapıyor! Müracaatlar ne vakit bitecek?

Posted by

Osmaniye Korkut Cet Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrası uyarınca Mühendis Ofis Çalışanı, Dayanak Çalışanı ve Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi Çalışanı takımlarına işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum yeniden adaylardan en az 60 KPSS puan kuralı arıyor. Müracaat kuralları ve formuna ait merak edilen tüm ayrıntılara ise haberimizde yer verdik. İşte ayrıntılar…

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Osmaniye Korkut Cet Üniversitesi işçi alımı müracaatları 14 Temmuz 2022 tarihinde başladı. Adaylar 28 Temmuz 2022 tarihine kadar e-Devlet Kapısı üzerinden “Osmaniye Korkut Cet Üniversitesi – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti yahut “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden müracaatlarını online olarak basitçe tamamlayabilecek. 

Şahsen müracaat alınmayacak olup posta yahut öbür yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. unsurunda belirtilen genel kuralları taşıyor olmak.

2- Başvuran adaylardan lisans mezunları için 2020 KPSS(B) kümesi KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) kümesi KPSSP93 puanı, ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi ) mezunları için 2020 KPSS(B) kümesi KPSSP94 puanı temel alınacaktır. Başvuracak adayların 2020 yılı KPSS(B) kümesi imtihanından ilgili puan çeşidinden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan cinsinden 60 puanın altında puanla yapılan müracaatlar ile farklı puan tipinden 60 puan ve üzeri yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Atamaya hak kazananlar hakkında yapılacak olan, arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47. hususunun 5. fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Bu halde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararı uyarınca tek taraflı kontratını fesih edenlerin 1 yıl geçmedikçe atamaları yapılmayacaktır.

6- Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin ek 6. hususu mucibince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet kontratı kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

7- Atamaya hak kazanan aday ile yapılacak olan kontratta belirtilen koşulları yerine getirmeyen adayın kontratı 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

8- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (terhis, tecilli yahut muaf olmak)

9- Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi konumuna başvuracak adayların kamu yahut özel sıhhat kuruluşunda uzunluk ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir.

10- Müracaat bitimi tarihi prestijiyle mühendis ve ofis işçisi ile muhafaza ve güvenlik vazifelisi takımları için 30 (otuz), takviye çalışanı takımları için 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.

11- Üniversitemiz, merkez ve ilçe yerleşkelerinde kurum içi görevlendirmeye binaen çalışmaya mani durumu bulunmamak.

12-Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların Kontratta belirtilen misyon yerinde ikameti gerekmektedir.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.